Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Utenos jaunimas turės savo patalpas

Utenos rajono savivaldybė vykdo projektą “Utenos krašto jaunimo ir politikų dialogo stiprinimas”, finansuotą programos „Veiklus jaunimas” 5 veiksmo – Parama bendradarbiavimui Europos jaunimo reikalų srityje 5.1. priemonės – Jaunų žmonių ir už jaunimo reikalus atsakingų asmenų susitikimai. Projekto bendra numatomų išlaidų suma siekia beveik 57 tūkst. litų.

Projekto įgyvendinimo metu buvo organizuotos išvykos į Lentvarį ir Telšius. Kelionių tikslas – susipažinti su veikiančiais Lietuvoje Jaunimo centrais, pasidalinti patirtimi ir suformuoti Utenos jaunimo centro viziją. Utenos rajono savivaldybė, siekdama kurti palankią aplinką Utenos jaunimo bendruomenės veikloms, ketina rekonstruoti šiuo metu neveikiančio Utenos kultūros centro kino teatro „Taurapilis” pastatą, kuriuo po rekonstrukcijos galėtų naudotis jaunimas. Projekto paraiška bus teikiama Sanglaudos skatinimo veiksmų programai, prioritetui – „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimo bei pritaikymas turizmo plėtrai, VP3-1.1-VRM-01-R „Regionų ekonomikos augimo centrų plėtros priemonei. Projekto tikslas – rekonstruoti Utenos kultūros centro ir „Taurapilio” kino teatro pastatus bei jų prieigose esančias viešąsias erdves, siekiant suformuoti miesto bendruomenės traukos centrą, pagerinti gyvenamąją aplinką, padidinti Utenos miesto – regioninio centro konkurencingumą bei patrauklumą Lietuvoje. Utenos kultūros centro kino teatro „Taurapilio” pastato rekonstrukcijai numatoma apie 6,7 mln. litų. Preliminari projekto pradžia 2011 m. liepos mėn., o preliminari projekto pabaiga – 2013 vasarį.

Viena svarbiausių vykdomo projekto užduočių – sukurti Utenos rajono jaunimo politikos strategiją. Šių metų rugpjūčio 10 d. Utenos rajono savivaldybėje įvyko Utenos rajono jaunimo reikalų posėdis, kurio metu IĮ „Eurotela” atstovai Nerijus Briedis ir psichologas-konsultantas Robertas Ambrazevičius pristatė vykdomo projekto jaunimo politikos situacijos Utenos rajone tyrimą, anketų turinį. Taip pat buvo aptarta tyrimo vykdymo eiga, organizaciniai klausimai. Numatoma apklausti anketavimo būdu apie 1000 Utenos rajono jaunų žmonių nuo 14 iki 29 metų amžiaus. Tyrimo rezultatais remiantis bus sukurta Utenos rajono jaunimo politikos plėtros strategija 2011-2016 metams, informuoja Utenos rajono savivaldybė.

Utenos.info

(Visited 52 times, 1 visits today)
123456