Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Gerumas turi vieną vardą

LNK projektas „Auksinė širdis“, kurio prodiuserė Nijolė Giedraitienė, tapo dideliu labdaros ir paramos projektu ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Geros valios ambasadoriais jame dirba žinomi ir gerbiami Lietuvos vyrai: rašytojas, žurnalistas Algimantas Čekuolis, žurnalistas Henrikas Vaitiekūnas, dainininkas, TV laidų vedėjas Marijonas Mikutavičius, TV laidų vedėjas Rolandas Vilkončius, kunigas Ričardas Doveika, Medininkų tragedijos liudininkas, dvasininkas Tomas Šernas, „Ąžuoliuko“ choro vadovas, profesorius Vytautas Miškinis.


Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja Sigita Černiauskienė – viena
iš penkių šių metų LNK televizijos projekto „Auksinė širdis“ nominantų Lietuvoje. Autorės nuotraukos

Gegužės 9 d. Utenos Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos bendruomenė ir susirinkę svečiai tvirtai įsitikino – parama daro stebuklus. Gėris gyvenime nelaipsniuojamas – aukščiausias, aukštas… Paprasčiausia, jo yra daugiau, mažiau, arba – nėra.

Nors pusiausvyrą tarp dvasios ir materijos rasti sunku, bet prisilietusi prie gerumo siela visada krūpteli, nubunda. Sugrįžta užmiršti pojūčiai ir palengva atgimsta tikrovės suvokimas – spalvos, paukščio giesmė, ryški dienos šviesa. Vieno žmogaus geras darbas keičia pasaulį.

Vakaro viešnia, projekto „Auksinė širdis“ prodiuserė N. Giedraitienė, atvykusi į Uteną įteikti mokytojai Sigutei skirtos nominacijos, priminė priešistorę. Projektą vykdanti grupė – geros valios ambasadoriai – gavę pradinių klasių mokytojos S. Černiauskienės laišką su prašymu padėti regėjimą praradusiai auklėtinei, ketvirtokei Neringai Kirkaitei, vieningai nutarė – atsiliepti į pagalbos šauksmą. Paskui sekė kelionės į Uteną, bendradarbiavimas su rajono savivaldybės meru Alvydu Katinu, bendruomene, verslininkais. Projektas suskirstytas į du etapus – šeimos gyvenimo sąlygų gerinimo ir pagalbos mergaitei. Sukurtos net trys laidos apie Uteną. Lietuvos medikai nesuteikė praregėjimo vilties, tuomet mokytoja Sigutė, sužinojusi, kad Ufos mieste medikai gelbsti tokiose situacijose, pasiūlė šį variantą. Projekto komanda pritarė sumanymui ir su verslininkų parama, mergaitė jau tris kartus skrido į tolimąją Baškiriją, kur jai atliktos kelios akių operacijos. Gydytojai turi vilties išgydyti Neringą.


LNK projekto prodiuserė N. Giedraitienė „Auksinės širdies“ nominaciją įteikia mokytojai S. Černiauskienei

Pasak N. Giedraitienės, ją sujaudino mokytojos Sigutės jautrumas, beribis noras visais įmanomais būdais padėti vaikui konkrečioje bėdoje. Tai pirmas atvejis, kuomet pagalbos prašo mokytoja.

Įteikta „Auksinė širdis“ tik liudija ir įtvirtina buvimą gerumo, skatinančio stabtelėti skubėjime, išgirsti artimo problemas, pajausti kenčiančių dalią. Mokytojos parodyta iniciatyva ir atjauta labiau sutelkė bendruomenę, paskatino savanorystę. LNK televizijos projekto prodiuserė už paramą, bendradarbiavimą ir supratimą perdavė Padėkos raštą rajono savivaldybės merui Alvydui Katinui, Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos direktorei Mildai Survilienei.

Buvęs šios mokyklos auklėtinis, Dailės akademijos prorektorius ir „Indrajos“ kraštiečių klubo prezidentas Arvydas Šaltenis pasidžiaugė mokyklos bendruomene, sugebančia puoselėti dvasingumo daigus, technologijų užkariautame pasaulyje. Pasak menininko, tėveliukas (Rapolas Šaltenis, buvęs šios mokyklos direktorius) tikrai laimingas žvelgdamas iš Anapus į tokius prasmingus darbus ir puikius pedagogus, garsinančius Uteną. Linkėdamas mokytojai Sigutei ištvermės ir sveikatos, paragino visus išgirsti artimo problemas, nebijoti keistis ir keisti aplinką.


Šventėje dalyvavo mokytojos Sigutės mama

Padėkos žodžių mokytojai negailėjo dar vienas šios mokyklos auklėtinis, Utenos rajono savivaldybės Švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Romualdas Kraulišas, Rapolo Šaltenio pagrindinės mokyklos direktorė Milda Survilienė, pirmoji mokytoja, buvę Sigutės klasės draugai, esami, būsimi ir buvę jos auklėtiniai, kolegos.

Margaspalvės gėlių puokštės jaudino nominantės širdį, o svečiai linkėjo nepavargti matyti širdimi ir tiesiant pagalbos ranką, iškilti doros ir aukštos moralės pavyzdžiu visuomenėje.

Sutikime, nedažnai rengiami vakarai, kuriuose nusilenkiama vieno Žmogaus gerumui. Gyvenimas remiasi tikėjimo dėsniu ir mūsų išgirstos maldos – išsipildę slapti širdies troškimai. Tad nebijokime parodyti savo širdies gerumo ir žvelgdami į vieno žmogaus dorus darbus, pamąstykime, kiek dar galime gerų dalykų nuveikti patys.

 

“Utenos apskrities žinios” informacija

(Visited 103 times, 1 visits today)
123456