Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Kodėl nesišypsai, lietuvi-europieti?

Praėjusį penktadienį, kovo 30 d., Utenos verslo informacijos centro salėje vyko diskusija tema „Utena-Briuselis: 8 metai Europos Sąjungoje“. Diskusiją vedė žurnalistas Aurimas Perednis ir Vilniaus universiteto, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) lektorė dr. Margarita Šešelgytė, dalyvavo Utenos Europos informacijos centro vadovė Violeta Ginaitienė, VRM darbuotoja.


TSPMI atstovė – dr. Margarita Šešelgytė. Autoriaus nuotraukos

Europos Sąjungoje dar nė dešimtmečio nepragyvenome, todėl sunku vertinti ir laimėjimus, ir praradimus. Tuo labiau, kad Europa pergyvena sudėtingą ir nelengvą laikotarpį. Diskusijos dalyviai buvo beveik vieningi, kad Europos Sąjungoje esame saugesni, laisvesni, jaunimas akcentavo didesnes galimybes rinktis profesiją, gyvenamąją vietą, pamatyti ir pasimokyti iš kitų šalių žmonių patirties. Dalis uteniškių mokosi Europos universitetuose ar kolegijose, ten atlieka praktiką arba pasilieka dirbti.

– Tai kodėl lietuviai tokie rūškani, nejuokauja? – klausė diskusijos vedėjas Aurimas Perednis.

Diskutuoti dėl juokavimo nebuvo laiko, tačiau kolegai norėtųsi paprieštarauti: žmonės šypsojosi, kai Seimas ratifikavo Europos sutarties (vadinamos Europos Konstitucijos) dokumentus jų neskaitę, dargi dalį neatvežtų į Vilnių, neišverstų į lietuvių kalbą. Ir europiečiai ne su šypsenomis stebi kartkartėmis daužomus automobilius, parduotuvių vitrinas Paryžiaus spalvotųjų kvartaluose ar šimtatūkstantinės minios niokojamą Atėnų centrą.


Žurnalistas Aurimas Perednis

Europos Sąjungoje jaučiamas valstybių solidarumas, tarpusavio parama. Tą visi Lietuvoje, taip pat ir Utenoje, mato. Europos Sąjungai padedant, įgyvendinami reikšmingi projektai, keičiasi mūsų miestai ir kaimo gyvenvietės. Ne Europos Sąjungos kaltė, jog daugelis milijonų europinių lėšų per viešuosius pirkimus įstrigo teismuose ir nebus panaudotos. Briuselis dėl to nekaltas, kalta lietuviškoji valdininkija, siekianti „pergudrauti“ susitarimus su Europos Sąjunga.


Diskusijos dalyviai uteniškiai

Gaila, bet beveik nepavyko padiskutuoti apie jaunimo bedarbystę ir priverstinę emigraciją, Europos Sąjungos raidą dviem greičiais, išmokų žemdirbiams skirtumą naujoms narėms ir Sąjungos senbuvėms, neadekvatų reagavimą į didžiųjų valstybių ir neseniai įstojusių skolas. Ar mažėja atskirtis tarp neturtingų ir turtingų šalių, ar sudaromos prielaidos, kad ji mažėtų? TSPMI atstovė dr. Margarita Šešelgytė mandagiai, bet užtikrintai tuos klausimus sugebėjo greitai pastūmėti į nuošalę.

Apskritai renginys buvo informatyvus, įdomesnis už dabar vykstančius įvairių žinybų vadinamuosius viešinimus. Minėtas renginys įdomiausias jaunimui, nes kalbėta apie tai, kiek per aštuonerius metus Europos Sąjungoje mes pasikeitėme, apie suvienytos Europos ateitį. Jaunimui Europos Sąjungoje reikės gyventi ir dirbti.

Kyla klausimas – kodėl diskusijai pasirinkta salė, bet ir ji didesne dalimi neužpildyta. Ar ne geriau tokias diskusijas rengti mokyklose, kolegijose, profesinio mokymo centruose, jaunimo bendruomenėse.

 

“Utenos apskrities žinios” informacija

(Visited 74 times, 1 visits today)