Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Dienas dėliodami savaip…

Rasti atramą bet kokioje bedugnėje nelengva… Ypač, jei kalbėsime apie jausmus.

Pirmiausia būna dvasios kritimas. Kuo užsikabinti – ranka, koja? Kaip visada lieka tik širdis. Ji garbingai persliuogia visus kritimo ir kilimo etapus, užsikabina už atsitiktinio šapo, vėl užmiršta vienatvių šarvus ir po eilinio skrydžio rugpjūčio žvaigždžių lietuje, grįžta namo. Prie puodelio kavos ir lango stiklo.


Autografas ištikimiems skaitytojams. Autorės nuotraukos

Reikia kalbėti apie jausmus. Gražiai, kaip sutinkame saulės tekėjimą. Skaudžiai, kaip nedrįsdami nuvalyt nuo skruosto paskutinės vilties ašarą, ją nudžiovinam…

Praeitą savaitę Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje pristatyta poetės Reginos Katinaitės-Lumpickienės poezijos knyga „Žemėje, sakei“. Autorės kūrybos gerbėjai, meno mylėtojai, artimieji šiltais žodžiais ir gėlėmis užpildė vakaro erdvę.


Poetė su knygos redaktoriumi Viktoru Rudžiansku

Pasak pačios poetės, pradžioje nebuvo planų leisti dar vieną eilėraščių rinkinį – buvo tik šūsnis popierių. Dienos ir aplinkybės sudėliojo viską savaip. Amžinos temos laike – vyras ir moteris, meilės paieškos, susitaikymai su netektimi, išlydėjimai kristalizavo kūrėjos mintis ir dabar koncentruotos, sudėtos ne tuščiažodžiavime, o jausmo-minties kristale, pasako, nukerta, užtvirtina kūrėjos būtį.

Vakaro svečias knygos redaktorius Viktoras Rudžianskas santūriai pasidžiaugė kūrybiniu bendradarbiavimu su poete, ieškant bendrų sąlyčio taškų apipavidalinimui, formuojant esminių kūrybos akcentų visumą.


Centre: LR Seimo narė Milda Petrauskienė su nauja poezijos knyga, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas laiko segtuvą, kuriame seni, motinos surinkti laikraščiai

Kūrėjos išgyvenimų akimirkos jungiamos nematoma, trapia dvasine nytimi, per užuominas su pradžių pradžia – motina, Juknėnais, gimtais namais, vaikystėje sugautu ilgesiu. Neprieštarausim, kiekvienam – svarbi, nepaneigta – išeities tiesa.

Naujos poezijos knygos brandą patvirtino ir kūrybos džiaugsmu dalinosi uteniškiai – poetas Vytautas Kaziela, LR Seimo narė Milda Petrauskienė, jaunystės draugai, kolegos. Gal griežčiausiu kritiku tapo brolis, poetas, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas. Prisimindamas vaikystės „šėliones“, meilę gimtinės kiemui, teigiamai įvertino naują eilėdarą, prasmių paieškas filosofinėje tematikoje. Malonia staigmena kūrėjai Reginai Katinaitei-Lumpickienei tapo brolio padovanotas segtuvas, kuriame motinos surinkti seni Utenos rajono laikraščiai „Lenino keliu“ su Reginos kūrybos bandymais.

Rašantys supras – kiekvienos knygos gimimas primena kūdikio… Dvasios virpulys, nerimas, baimė už pirmuosius žvilgsnius ir žingsnius, pastabos, pagyrimai. Gal geriau ją sulaikyti dar savyje, šalia?.. Deja, išslysta iš kūrėjo rankų, nubėga per skaitytojų rankas. O širdis vis viena nepaleidžia. Juk susitaikykim, nes neįmanoma atplėšti dalies savęs, nusigręžti, lentynoje neatpažinti…

 

“Utenos apskrities žinios” informacija

(Visited 26 times, 1 visits today)