Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Įgyvendinant greitosios medicinos pagalbos pertvarką

altVykdant respublikos greitosios medicinos pagalbos pertvarką Utenos rajono savivaldybės administracijoje buvo surengtas mero Alvydo Katino susitikimas su Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) atstovais: direktoriumi Vladislavu Kadleriu, Greitosios pagalbos skyriaus vyriausiąja slaugos administratore Jūrate Rinkevičiene ir vyr. buhaltere Laima Merkyte. Susitikime dalyvavo ir savivaldybės gydytoja Eligija Židonienė bei mero patarėjas Gintautas Petravičius. Susitikimo tikslas – aptarti Greitosios medicinos pagalbos (GMP) stočių dispečerinių tarnybų centralizavimo projekto įgyvendinimą bei su GMP pertvarka susijusius klausimus.
Įgyvendinant GMP stočių dispečerinių tarnybų centralizavimo projektą numatyta šalies savivaldybių dispečerines tarnybas sujungti į dešimt įstaigų, o apskričių centruose kurti naujas dispečerines tarnybas. Procesas pradėtas ir Utenos apskrityje, Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre kuriant naująją GMP dispečerinės stotį.
Susitikime Utenos PSPC direktorius informavo, kad pradedamos patalpų, kur bus įkurta GMP stotis, remontas. Patalpos remontuojamos ir rengiamos buvusių gydomųjų vandens procedūrų skyriuje (apie 60 kv. m.). Patalpų remontui prireiks apie 130 tūkst. Lt. Pasak V. Kadlerio, neramina iš LR Sveikatos apsaugos ministerijos negaunama informacija apie įrangos radijo ryšio sistemai įdiegti įsigijimą, nežinoma, kokią įrangą pirkti, ar ji bus perkama centralizuotai, ar apskričių centrai ją turės įsigyti savarankiškai.
– Utenos apskrities savivaldybės dar nepareiškė savo pozicijos dėl dispečerinių ir greitųjų medicinos pagalbos funkcijų perdavimo apskrities centrui – Utenai, – sakė direktorius. – Apskrities savivaldybės centrui gali perduoti tik dispečerinių funkcijas arba ir dispečerinių, ir greitųjų medicinos pagalbos funkcijas. Kaip jos pasielgs, nuspręs kiekvienos savivaldybės taryba.
Laima Merkytė sakė, kad GMP stočių dispečerinių tarnybų centralizavimo projektas numato greitosios medicinos pagalbos brigadų skaičių nustatyti, atsižvelgiant į gyventojų skaičių rajone. Utenos apskrities rajonuose, išskyrus Utenos rajoną, turėtų likti po vieną brigadą. Utenos rajone dirbtų 5 GMP brigados. Projekto įgyvendinimo eigoje paaiškėjo, kad kai kurios šalies savivaldybės pasirengusios greitosios medicinos pagalbos brigadų nemažinti ir išlaikyti jas savo lėšomis. Šis sprendimas – tai pat savivaldybių tarybų galioje.
– Centralizavus GMP stočių dispečerines tarnybas dispečeriai pas ligonį siųs arčiausiai esantį GMP ekipažą: tarkim, Utenos greitosios medikai vyks pas ligonį į Molėtų rajoną, o, Zarasų – pas ligonį į Ignalinos rajoną, – sakė L. Merkytė. – Tokiu atveju, jei apskrities savivaldybės Utenai perduos tik dispečerinės funkcijas, vykstant Utenos medikams pas ligonį į kitą rajoną turėtų būti pasirašyta sutartis tarp Utenos rajono savivaldybės ir kitų apskrities rajonų savivaldybių.
Apibendrindamas susitikime išsakytas mintis Alvydas Katinas pabrėžė, kad greitosios medicinos pagalbos pertvarka turi ir pliusų, ir minusų. Centralizuotai koordinuojant GMP paslaugų tiekimą ir sukuriant GMP brigadų pajėgumų valdymo sistemą pacientams bus užtikrinta kokybiškesnė greitoji medicinos pagalba. Be to, pertvarka leis sutaupyti lėšų ir įkurti naujų darbo vietų. Bet projekto įgyvendinimas dar kelia daug klausimų (finansavimas, iš kokių lėšų bus įsigyta reikalinga įranga, GMP automobilių parko atnaujinimas ir kt.), atsakymų į kuriuos reikia kuo greičiau, nes GMP stočių dispečerinių tarnybų centralizavimas turi būti įvykdytas iki šių metų liepos 1 d.

 

www.utena.lt informacija

(Visited 111 times, 1 visits today)